ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΩΟ946907Θ-2ΜΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 12:33:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΟ946907Θ-2ΜΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου