ΧΕ-398 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 398/2024 – ΑΔΑ: 6ΝΕΩ46907Θ-ΨΣΩ

Θέμα: ΧΕ-398 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 398/2024
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 07:35:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΕΩ46907Θ-ΨΣΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου