Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Η/Υ για BMS» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΜΡΚ46907Θ-ΣΡ0

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Η/Υ για BMS» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 12:45:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΡΚ46907Θ-ΣΡ0
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου