Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΛΑΖ46907Θ-ΣΤΚ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/02/2024 11:52:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΑΖ46907Θ-ΣΤΚ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου