ΧΕ-482 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ – ΑΔΑ: 6Λ3Φ46907Θ-ΡΥΨ

Θέμα: ΧΕ-482 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:10:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ3Φ46907Θ-ΡΥΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου