ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ" ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩ-Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ ΠΡΟΥΓ.ΔΕΜΕΥΣΗ 2528/2023 – ΑΔΑ: 6Λ1Κ46907Θ-ΑΛΙ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
"ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ" ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩ-Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ ΠΡΟΥΓ.ΔΕΜΕΥΣΗ 2528/2023
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 10:58:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ1Κ46907Θ-ΑΛΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου