ΧΕ-399 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1996/2023 – ΑΔΑ: 6ΚΨ146907Θ-470

Θέμα: ΧΕ-399 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1996/2023
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 11:43:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΨ146907Θ-470
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου