ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΕΤ (ΣΥΣΚΕΥΗ) ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 270cm – ΑΔΑ: 6Κ7746907Θ-ΣΦ5

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΕΤ (ΣΥΣΚΕΥΗ) ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 270cm
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 08:28:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ7746907Θ-ΣΦ5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου