Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών “ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ, ΦΟΡΜΟΛΗ” για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας για 2 έτη. – ΑΔΑ: 6ΗΣΗ46907Θ-3Β3

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών “ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ, ΦΟΡΜΟΛΗ” για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας για 2 έτη.
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 14:53:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΣΗ46907Θ-3Β3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου