Κατάθεση προσφοράς για την: «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης των εσωτερικών χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας». – ΑΔΑ: 6ΙΜΘ46907Θ-ΓΞ9

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την: «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης των εσωτερικών χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 13:43:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΜΘ46907Θ-ΓΞ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου