ΧΕ-317 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (20785.82), R Α’ 2022 (1714.09), R Β’ 2022 (1510.31), R Γ’ 2022 (1307.74), R Δ 2022 (828.03) – ΑΔΑ: 6ΗΛ346907Θ-8ΝΜ

Θέμα: ΧΕ-317 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , CB A 2022 (20785.82), R Α’ 2022 (1714.09), R Β’ 2022 (1510.31), R Γ’ 2022 (1307.74), R Δ 2022 (828.03)
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 10:45:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΛ346907Θ-8ΝΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου