Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.230 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΙΚΤ46907Θ-4ΛΙ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.230 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 09:31:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΚΤ46907Θ-4ΛΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου