ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – ΑΔΑ: 6ΙΚΔ46907Θ-ΛΙΜ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 13:59:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΚΔ46907Θ-ΛΙΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου