Ανταλλακτικό για τον προβολέα Polaris 600/200 με S/N: ASJL-0403 του κατασκ. οίκου Draeger των Χειρουργείων (Modi-Set Reusable Handle S) – ΑΔΑ: 6ΗΔΖ46907Θ-ΨΒΣ

Θέμα: Ανταλλακτικό για τον προβολέα Polaris 600/200 με S/N: ASJL-0403 του κατασκ. οίκου Draeger των Χειρουργείων (Modi-Set Reusable Handle S)
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 12:14:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΔΖ46907Θ-ΨΒΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου