ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΑΔΑ: 6ΙΧ746907Θ-Ε4Α

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 13:27:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΧ746907Θ-Ε4Α
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου