Επισκευή του οδοντιατρικού μηχανήματος FONA 1000S (Ανταλλακτικά) – ΑΔΑ: 6ΓΤ346907Θ-ΝΟΣ

Θέμα: Επισκευή του οδοντιατρικού μηχανήματος FONA 1000S (Ανταλλακτικά)
Ημερομηνία: 27/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 09:29:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΤ346907Θ-ΝΟΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου