ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: "ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤ/ΜΑ ΧΟΡ/ΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ" – ΑΔΑ: 6Γ9Ρ46907Θ-77Γ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:
"ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤ/ΜΑ ΧΟΡ/ΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ"
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2024 10:09:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ9Ρ46907Θ-77Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου