ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 – ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ – ΑΔΑ: 6ΦΟΥ46907Θ-ΖΔ8

Θέμα: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 – ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2024 09:45:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΟΥ46907Θ-ΖΔ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου