ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: 6ΦΓ746907Θ-ΕΕΚ

Θέμα: ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 13:18:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓ746907Θ-ΕΕΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου