ΧΕ-371 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Α’ 2022 (2.24), R Β’ 2022 (0.21), RΓ’ 2022 (1.68), R Δ 2022 (0.18), R Γ’ 2021 (0.15), RΔ’ 2021 (1.52) – ΑΔΑ: 6ΦΑ646907Θ-Μ3Υ

Θέμα: ΧΕ-371 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Α’ 2022 (2.24), R Β’ 2022 (0.21), RΓ’ 2022 (1.68), R Δ 2022 (0.18), R Γ’ 2021 (0.15), RΔ’ 2021 (1.52)
Ημερομηνία: 20/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 15:08:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΑ646907Θ-Μ3Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου