ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ" – ΑΔΑ: 6Φ7Ω46907Θ-ΩΝΜ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ"
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 12:44:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ7Ω46907Θ-ΩΝΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου