ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5. 23-02-2024 – ΑΔΑ: 6Ε7146907Θ-ΘΘΙ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5. 23-02-2024
Ημερομηνία: 27/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 12:18:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε7146907Θ-ΘΘΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου