ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17. 22-2-2024 – ΑΔΑ: 6ΔΩΝ46907Θ-ΒΜΖ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17. 22-2-2024
Ημερομηνία: 26/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/02/2024 10:52:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΩΝ46907Θ-ΒΜΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου