ΧΕ-329 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 ,CB B 22 (55942.01), R Α’ 22 (4250.91) ,R Β’ 22 (16687.21),R Γ’ 22 (18069.31), R Δ 22 (27511.18) – ΑΔΑ: 6ΔΗΖ46907Θ-ΙΥΛ

Θέμα: ΧΕ-329 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 ,CB B 22 (55942.01), R Α’ 22 (4250.91) ,R Β’ 22 (16687.21),R Γ’ 22 (18069.31), R Δ 22 (27511.18)
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 15:28:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΗΖ46907Θ-ΙΥΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου