ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 55 ΑΝΩ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 6Δ7Β46907Θ-ΖΦ0

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 55 ΑΝΩ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 14:09:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ7Β46907Θ-ΖΦ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου