ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΕ ΑΡΓΙΝΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ HMB ABAOUT 24GR SACHET " – ΑΔΑ: 6Χ5246907Θ-Β7Κ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΕ ΑΡΓΙΝΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ HMB ABAOUT 24GR SACHET "
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 11:15:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ5246907Θ-Β7Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου