ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ – ΑΔΑ: 6ΑΜΝ46907Θ-1ΛΖ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2024 08:53:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΜΝ46907Θ-1ΛΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου