ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ""ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ "." ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 534/2023, 2963/2023 – ΑΔΑ: 6Α1646907Θ-ΑΧ0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ""ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ "."
ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 534/2023, 2963/2023
Ημερομηνία: 14/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 11:08:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α1646907Θ-ΑΧ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου