ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 & ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 691Η46907Θ-ΖΦΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 & ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 02/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 11:22:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 691Η46907Θ-ΖΦΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου