ΧΕ-315 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Α’ 2022 (999.97), R Β’ 2022 (742.18), R Γ’ 2022 (263.3), R Δ 2022 (702.01) – ΑΔΑ: 68ΕΥ46907Θ-Ν53

Θέμα: ΧΕ-315 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Α’ 2022 (999.97), R Β’ 2022 (742.18), R Γ’ 2022 (263.3), R Δ 2022 (702.01)
Ημερομηνία: 15/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/03/2024 15:08:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΕΥ46907Θ-Ν53
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου