Α Π Ο Φ Α Σ Η Του Διοικητή του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, για την απόκτηση ετήσιας ομαδικής συνδρομής στην ιστοσελίδα kodikos.gr – ΑΔΑ: 682446907Θ-Ε31

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η
Του Διοικητή του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, για την απόκτηση ετήσιας ομαδικής συνδρομής στην ιστοσελίδα kodikos.gr
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 08:41:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 682446907Θ-Ε31
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου