ΧΕ-453 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67 , ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 01-02-2023 , ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: 65Π246907Θ-Δ0Ρ

Θέμα: ΧΕ-453 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 – 67 , ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 01-02-2023 , ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:10:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Π246907Θ-Δ0Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου