ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 63ΒΩ46907Θ-61Γ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 02/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 11:23:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΒΩ46907Θ-61Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου