ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ – ΑΔΑ: 63ΘΤ46907Θ-ΩΘΥ

Θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 13:27:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΘΤ46907Θ-ΩΘΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου