ΧΕ-325 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Α’ 2022 (725.9), R Β’ 2022 (1170.9), R Γ’ 2022 (871.75), R Δ 2022 (1182.52) – ΑΔΑ: 63Γ146907Θ-5ΞΤ

Θέμα: ΧΕ-325 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , R Α’ 2022 (725.9), R Β’ 2022 (1170.9), R Γ’ 2022 (871.75), R Δ 2022 (1182.52)
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 07:37:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Γ146907Θ-5ΞΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου