ΧΕ-386 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023 – ΑΔΑ: 63ΦΠ46907Θ-Κ3Ρ

Θέμα: ΧΕ-386 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΦΠ46907Θ-Κ3Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου