ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024 – ΑΔΑ: 62ΤΝ46907Θ-ΒΧΒ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 10:49:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΤΝ46907Θ-ΒΧΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου