ΧΕ-186 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1473/2023 – ΑΔΑ: 62ΤΔ46907Θ-ΠΣΩ

Θέμα: ΧΕ-186 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1473/2023
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 07:33:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΤΔ46907Θ-ΠΣΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου