ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 98/2023 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" – ΑΔΑ: 621Υ46907Θ-ΘΘ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 98/2023 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 13:14:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 621Υ46907Θ-ΘΘ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου