Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.196 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 609Φ46907Θ-ΕΞΣ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.196 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 10:50:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 609Φ46907Θ-ΕΞΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου