Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 20 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 601Γ46907Θ-ΗΒΥ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 20 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 12/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 12:44:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 601Γ46907Θ-ΗΒΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου