ΧΕ-75 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2250/2023 ) – ΑΔΑ: ΡΘ1346907Θ-Σ57

Θέμα: ΧΕ-75 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2250/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 15:32:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΘ1346907Θ-Σ57
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου