ΧΕ-38 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 343/2022 & ΧΕ 1879/2023 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2102/2023 ) – ΑΔΑ: ΡΓΙΙ46907Θ-Υ0Τ

Θέμα: ΧΕ-38 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 343/2022 & ΧΕ 1879/2023 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2102/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 13:42:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΙΙ46907Θ-Υ0Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου