ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: Ρ9Η046907Θ-ΨΟΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 15:07:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9Η046907Θ-ΨΟΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου