ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ – ΑΔΑ: Ρ7Δ046907Θ-9ΔΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ
Ημερομηνία: 08/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/01/2024 12:15:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Δ046907Θ-9ΔΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου