ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΠ.ΕΛ. – ΑΔΑ: Ρ1ΝΞ46907Θ-ΨΔΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΠ.ΕΛ.
Ημερομηνία: 18/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 08:55:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1ΝΞ46907Θ-ΨΔΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου