ΧΕ-85 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΓΑΝΤΙΑ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2305/2023 ) – ΑΔΑ: ΨΖΓΥ46907Θ-606

Θέμα: ΧΕ-85 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ & ΓΑΝΤΙΑ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2305/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:20:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΓΥ46907Θ-606
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου