παράτασης της σύμβασης, της ειδικευόμενης ιατρού στην Μαιευτική Γυναικολογία Monosopulli Lorena – ΑΔΑ: ΨΥΘΠ46907Θ-Α5Γ

Θέμα: παράτασης της σύμβασης, της ειδικευόμενης ιατρού στην Μαιευτική Γυναικολογία Monosopulli Lorena
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2024 10:09:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΘΠ46907Θ-Α5Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου