ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ – ΑΔΑ: ΨΥΩΕ46907Θ-Ο44

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 14:42:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΩΕ46907Θ-Ο44
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου