ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΔ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΞ3Ν46907Θ-ΙΨΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΔ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 14:31:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ3Ν46907Θ-ΙΨΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου